Konkurs poetycki im. Henryka Cyganika „W Dolinie Popradu”

Nagrody:

  • I nagroda: o wartości 2 500 PLN
  • II nagroda: o wartości 1 500 PLN
  • III nagroda: o wartości 1 000 PLN
  • Dodatkowo Burmistrz Starego Sącza ufundował nagrodę specjalną 1 000 PLN netto za najlepszy wiersz o Starym Sączu

Zasady konkursu:

Organizatorem Konkursu poetyckiego im. H. Cyganika „W Dolinie Popradu” jest Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu.

Organizując Konkurs poetycki „W Dolinie Popradu” chcemy zachęcić mistrzów słowa i wszystkich miłośników naszego regionu do podjęcia próby pokazania światu unikalnego piękna, dziedzictwa i klimatu Doliny Popradu. Czekamy na utwory liryczne nawiązujące do szeroko pojętych przeżyć, przemyśleń, wspomnień, emocji i odczuć związanych z Doliną Popradu, której umowne granice wyznaczają cztery nadpopradzkie gminy: Muszyna, Piwniczna, Rytro, Stary Sącz.
Utwór poetycki powinien być identyfikowalny z Doliną Popradu, w szczególności poprzez użycie w tytule lub treści utworu nazwy geograficznej związanej z Doliną Popradu (miejscowość, przysiółek, osiedle, ulica, rzeka, szczyt, pasmo górskie, przełęcz, itp.) względnie postaci, obiektu lub wydarzenia związanego z Doliną Popradu.

Konkurs ma formę otwartą i jest przeznaczony dla osób dorosłych tzn. urodzonych 1 października 2005 i wcześniej.

Nadesłane utwory poetyckie, wyłącznie w języku polskim, nie mogą być wcześniej ogłoszone drukiem, ani publikowane na stronach internetowych, a także nagradzane w innych konkursach.

Regulamin: https://ckis.wstarymsaczu.pl/wp-content/uploads/2023/03/Regulamin-Konkursu-Poetyckiego-im.-Henryka-Cyganika-1.5.pdf

Czas trwania konkursu:

  • Start: 01.03.2023
  • Zakończenie: 30.09.2023

Nagrody :

Podobne konkursy

0 Komentarzy do Konkurs poetycki im. Henryka Cyganika „W Dolinie Popradu”

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.