Regulamin strony

Upolujnagrode.pl to serwis internetowy, który zbiera i udostępnia na swoich łamach konkursy internetowe, konkursy Facebook, Instagram, loterie, akcje promocyjne oraz darmowe próbki zamieszczane przez organizatorów w różnych mediach informacyjnych.

Postanowienia ogólne:

Korzystanie z serwisu jest bezpłatne i ogólnie dostępne.

Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:

  • połączenie z siecią Internet,
  • przeglądarkę internetową,
  • inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych Usług.

Strona Upolujnagrode.pl ma charakter tylko informacyjny i zawiera odnośniki do konkretnych stron z konkursami, strona nie jest organizatorem tychże konkursów i wszelkie pytania dotyczące konkursów należy kierować do organizatora konkursu.

W serwisie zamieszczone są odnośniki do innych stron www i treści, które nie są częścią Serwisu, dany konkurs / loteria jest produktem utworzonym przez firmę / osobę zewnętrzną.

Zakazane jest korzystanie z Upolujnagrode.pl w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści, jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.
Usługi społecznościowe wymagają rejestracji i akceptacji odrębnego regulaminu świadczenia usług.

Zgłoszenia treści bezprawnych należy dokonywać poprzez formularz kontaktowy lub na adres kontakt@upolujnagrode.pl


 

Zasady współpracy:

Aby zgłosić konkurs do publikacji, Użytkownik zobowiązany jest do kontaktu poprzez pocztę elektroniczną: kontakt@upolujnagrode.pl.
Informacje, które powinny być zawarte w wiadomości:

  • Nazwa konkursu lub nazwa Organizatora,
  • Czas trwania konkursu,
  • Regulamin konkursu,
  • Zasady uczestnictwa,
  • Link bezpośredni do konkursu,
  • Informacja o nagrodach lub promocjach.

Użytkownicy, którzy sami prezentują konkurs w serwisie są zobowiązani do dokonania wszelkich starań, aby dane zamieszczane przez nich były aktualne, zgodne z prawem i dobrymi obyczajami.

Publikacja konkursu proponowanego przez użytkownika odbywa się po jego zatwierdzeniu przez Serwis Upolujnagrode.pl, który zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji konkursu bez podania przyczyny.

Administratorzy Serwisu nie odpowiadają za treści zawarte na tych stronach, za żadne kwestie związane z przebiegiem konkursów, akcji promocyjnych lub loterii ani nie mogą występować jako strona w sporach ich dotyczących.

W przypadku pytań dotyczących danych akcji zachęcamy do zapoznania się z regulaminami znajdującymi się na stronie organizatora danej akcji.

Wszystkie dokumenty, artykuły, informacje, zdjęcia grafiki itp. zamieszczane na stronach Serwisu są własnością intelektualną autorów i nie mogą być przez osoby do tego nieupoważnione w żaden sposób kopiowane i powielane.